UnderGuard

แผ่นปิดใต้ห้องเครื่องยนต์ UnderGuard
UnderGuard aerodynamics

UnderGuard คืออะไร … ?

     แท้จริงแล้ว UnderGuard คือ แผ่นปิดใต้ห้องเครื่องยนต์ ซึ่งสำหรับรถบ้านทั่วไปนั้น ตำแหน่งของ UnderGuard จะติดตั้งเฉพาะ ใต้เครื่องยนต์เช่นเดียวกับรถกระบะ แต่ส่วนใหญ่ กลุ่มรถกระบะนั้นจะรู้จักกันดี ในชื่อว่า “กันแคร้ง”  แต่สำหรับวงการ motorsport แล้ว ศัพท์อย่างเป็นทางการ จะเรียกว่า  “Undertray” , “Underpanel” หรือ “Underbody” นั่นเอง

UnderGuard มีหน้าที่อะไร … ?

ถ้าเอาตามตรงแล้ว จะต้องแยกตามเป้าประสงค์ของรถ และการใช้งาน เช่น

  • สำหรับรถแข่งขันทางเรียบ (Circuit) จะทำหน้าที่ จัดเรียงกระแสอากาศด้านใต้ท้องรถ เพิ่มการยึดเกาะถนนเป็นหลัก ซึ่งจะติดตั้งเต็ม ตามความยาวใต้ท้องรถ เพื่อให้ได้แรงยึดเกาะสูงสุด เท่าที่จะเป็นไปได้
  • สำหรับรถแข่งขันทางฝุ่น (Rally) จะทำหน้าที่ป้องกันความเสียหาย จากการกระทบ กระแทกกับพื้นถนนเป็นหลัก ซึ่งจะปิดเต็มใต้ท้องรถเช่นเดียวกัน 
  • สำหรับรถเก๋ง รถบ้านใช้งานทั่วไป ก็จะรวบเอา 2 ข้อข้างต้น มารวมกัน แต่ก็ไม่ได้เน้นประสิทธิภาพ ด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ 
  • สำหรับรถกระบะ SUV  ก็จะเน้นด้านปกป้องเป็นหลัก และสวยงามตามมาเป็นอันดับ 2 

แล้ว UnderGuard  ออกแบบมาเพื่ออะไร … ?

     ปัจจุบันนี้ UnderGuard มุ่งเน้นพัฒนา และมัดรวมข้อดีของทั้ง 2 อย่าง (ปกป้อง , การยึดเกาะ) และที่มากไปกว่านั้น ส่วนสำคัญที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้ นั้นก็คือการระบายความร้อน เพื่อให้เหมาะสม และครอบคลุมกับการใช้งาน ในประเทศไทย ที่มีถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ และมีสภาพอากาศเป็นเมืองร้อน

แล้ว UnderGuard  ช่วยเรื่องการยึดเกาะได้อย่างไร … ?

     เมื่อรถเคลื่อนที่ อากาศที่ไหลผ่านใต้ท้องรถ จะสัมผัสกับชิ้นส่วนด้านใต้ ซึ่งจะมีชิ้นส่วนที่รบกวน การไหลของกระแสอากาศจำนวนมาก เป็นผลให้อากาศไหลไปปะทะ กับชิ้นส่วน จนเคลื่อนที่ได้ช้าลง ส่งผลให้อากาศมีลักษณะการไหลแบบปั่นป่วน ไม่ราบเรียบ ซึ่งไม่เป็นผลดี ต่อระบบ Aerodynamic ของตัวรถ และเมื่อมีการติดตั้ง UnderGuard เข้าไปแล้ว จะช่วยให้อากาศสามารถ ไหลผ่านได้ราบเรียบขึ้น มีความเร็วสูงขึ้น และเมื่ออากาศใต้ท้องรถ มีความเร็วสูงขึ้น จะส่งผลให้ความดันอากาศลดลง  ทำให้เกิดแรง Downforce กดตัวรถ และเพิ่มแรงยึดเกาะของยางกับถนนได้นั่นเอง นอกจากจะสามารถสร้างแรงกดได้แล้ว การที่อากาศบริเวณด้านล่างของตัวรถ สามารถไหลได้อย่างสะดวก จะช่วยลดแรงต้านอากาศได้อีกด้วย

แล้ว UnderGuard  ระบายความร้อนได้อย่างไร … ?

     จากการออกแบบ ครีบระบายความร้อน (Aitflow) ให้อากาศสามารถระบายถ่ายเทและพาความร้อนออกจากห้องเครื่องได้สะดวกขึ้นซึ่งจะทำงานที่ความเร็วต่ำ นอกจากนั้นยังมีช่องนำอากาศ (AirJet) ดันอากาศเย็นเข้าไล่ความร้อนที่สะสมอยู่ด้านหลัง ให้สามารถพาความร้อนออกได้เร็วขึ้น ซึ่งจะส่งผลในความเร็วสูง จึงเป็นที่มาที่ไปของการระบายความร้อนนั่นเอง

UnderGuard AirJet & AirFlow
UnderGuard AirJet & AirFlow

โดยรวมแล้ว UnderGuard  มีประโยชน์อะไร … ?

1) ป้องกันการกระแทก จากพื้นถนน เศษหิน ดินทราย เพื่อไม่ให้กระทบกับ ชิ้นส่วนสำคัญ  เช่นอ่างน้ำมั้นครื่อง อ่างน้ำมันเกียร์
2) มีครีบระบายความร้อน ช่วยลดอุณหภูมิในห้องเครื่อง ลดภาระของระบบระบาบความร้อน
3) จัดระเบียบ เรียงกระแสอากาศใต้ท้องรถให้ไหลได้ราบเรียบ ลดแรงเสียดทานของอากาศ
4) ประหยัดน้ำมัน เพราะรถเคลื่อนที่ตัดผ่านอากาศได้สะดวกขึ้น
5) ลดการปั่นป่วนของกระแสลม เพิ่มแรง Downforce  ทำให้รถเกาะถนนที่ความเร็วสูงยิ่งขึ้น 
6) เปลี่ยนถ่ายของเหลวสะดวก เปิดปิดได้รวดเร็ว

ลองดูภาพอ้างอิงจากของญี่ปุ่นกันบ้างแล้วกัน

ลองดูบทความอื่น ๆ ของเราได้ ข้างล่างนี้นะครับ >>